Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Godzina z wychowawcą

Temat: Dziedzictwo kulturowe województwa opolskiego. Dziedzictwo kultury, in. dziedzictwo kulturalne to zasób rzeczy materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej. Dziedzictwo materialne to budynki, obrazy, witraże czyli obiekty istotne dla archeologii, architektury, nauki i technologii o określonej kulturze. Dziedzictwo nie materialne to zwyczaje i obyczaje powstałe przez wiele wieków i przekazywane są z pokolenia na pokolenie.  Należą do wartości społecznych i tradycji, zwyczajów i praktyk, estetyczne i duchowe przekonania, artystycznej ekspresji, język i inne aspekty działalności człowieka. Do dziedzictwa nie materialnego zaliczamy, folklor, język (gwarę) i pomniki przyrody.

Czytaj więcej
Skip to content