Klasa 2 BSI

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, KL. 2 BSI – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: . I’ll never forget you – mówienie i rozumienie tekstu czytanego, słownictwo.

Get engaged – zaręczyć się

A long-distance relationship – związek na odległość

Move to – przeprowadzić się

Get in touch with – skontaktować się z …

To be married – być mężatką/żonatym

Przeczytaj tekst, odpowiedz na pytania poniżej:

  1. What was Carmen doing in Torbay:

a. She was studying English

b. She was working in Torbay

2. Did they get engaged?

a. Yes

b. No

3. Why didn’t they get married?

a. Because Steve cheated on Carmen

b. Because Carmen got a job in France and their long-distance relationship didn’t last.

4. Did Steve write a letter to Carmen?

a. Yes

b. No

Powodzenia😊

Related posts

Skip to content