Klasa 2 BSI Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I stopnia klasa 2, 2a – Zajęcia praktyczne

Temat: Konserwacja basenów zewnętrznych.

Basen wymaga regularnego czyszczenia i okresowego serwisowania. Jego odpowiedni stan techniczny i higieniczny nie może stwarzać zagrożenia dla gości, a woda musi być czysta i przejrzysta. Czynności przygotowujące basen do zimy:

 • spuszczenie wody (należy zostawić około 15 cm wody poniżej wylotu, co zapobiegnie przelewaniu się zawartości basenu podczas opadów i pękaniu ścian, na które napiera zamarzająca ziemia),
 • dezynfekcja wody chlorem, usuwając z niej drobnoustroje i związki, które powodują tworzenie glonów i powstawanie odbarwień oraz trudnych do usunięcia osadów. Czynności przygotowujące basen do sezonu letniego (na wiosnę):
 • usunąć z basenu wszystkie zanieczyszczenia,
 • ponownie zastosować środki dezynfekujące wodę,
 • dokonać niezbędnych prac naprawczych. Czynności konserwacyjne w sezonie letnim (w czasie funkcjonowania):
 • czyszczenie basenu z piasku, przy użyciu podwodnych odkurzaczy,
 • powierzchniowe czyszczenie z śmieci za pomocą siatki na wysięgniku,
 • czyszczenie narożników za pomocą szczotki,
 • regularne sprawdzanie pH wody (jeśli pH nie będzie mieścić się w normach, należy zastosować odpowiednie środki, aby je przywrócić). Stosuje się do tego środki ręcznie dozowane albo automatyczne chloratory,
 • regularne chlorowanie,
 • regularne kontrolowanie filtra i jego płukanie (zalegający brud pogarsza jakość wody jest wylęgarnią dla bakterii, co zwiększa zużycie środków chemicznych do odkażania wody).

Temat: Konserwacja zjeżdżalni wodnych.

Obiekty wyposażone w zjeżdżalnie wodne powinny codziennie:

 • przeglądać stan zjeżdżalni w zakresie kontroli powierzchni ślizgu,
 • sprawdzać połączenia w celu wykrycia możliwych pęknięć lub ubytków
 • wykrywać wizualne ewentualne zmiany o charakterze chemicznym,
 • sprawdzać stabilność konstrukcji w czasie eksploatacji
 • kontrolować zużycie urządzenia, a wszelkie usterki usuwać na bieżąco, zgłaszając się do producenta zjeżdżalni.
  Oprócz codziennej kontroli zarządca obiektu powinien zadbać również o okresowe przeglądy. Zalecane jest wykonywanie przeglądów 2 razy w roku dla zjeżdżalni użytkowanych sezonowo ( baseny i kąpieliska otwarte), oraz raz na rok dla zjeżdżalni znajdujących się na obiektach zamkniętych.
  Przegląd podstawowy najczęściej obejmuje:
 • wizualny przegląd stalowej konstrukcji wsporczej,
 • sprawdzanie stanu wszystkich połączeń śrubowych i ewentualną ich regulację,
 • ocenę stanu powłok malarskich,
 • przegląd wszystkich elementów ślizgu zjeżdżalni pod kątem uszkodzeń mechanicznych oraz szczelności,
 • usunięcie ewentualnych nieszczelności ślizgu ( takich jak odpryski, pęknięcia, drobne zarysowania)
 • kontrolę systemu sygnalizacji start – stop
 • sporządzenie protokołu z przeglądu dopuszczającego zjeżdżalnię do użytku.

W ramach powtórzenia i utrwalenia materiału z działu dotyczącego konserwacji urządzeń i sprzętu rekreacyjnego wykonaj ćwiczenie 16 na stronie 39 ( zielone ćwiczenia)

Zdjęcie wykonanego zadania wyślij na podane adresy @:
jolanta.jyz@interia.pl – kl. II a
olamar@interia.eu – kl. II

Related posts