Klasa 2 BSI Klasa 3 BSI

Branżowa Szkoła I stopnia klasa 2, 3 – Religia

Szczęść Boże!

1.Pomódl się dziś za wszystkich chorych, których znasz. Przeżegnaj się i odmów „Ojcze nasz”.

2.Zapisz temat katechezy: Postawy i gesty na Eucharystii.
Data: 26.11.2020r.

3.Przeczytaj tekst:

Gesty i znaki wykonywane podczas Mszy Świętej

Postawa stojąca
Sytuacja z życia ucznia. Trwa lekcja, wszyscy siedzą w ławkach. Nagle otwierają się drzwi i do klasy wchodzi dyrektor. Co robimy? Wstajemy. Dlaczego? Bo postawa ta wyraża szacunek. Podczas Mszy Świętej postawę stojącą zachowujesz:
– od początku Mszy Świętej aż do oracji włącznie,
– od wersetu „Alleluja” przed Ewangelią aż do zakończenia Ewangelii,
– podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej,
– podczas procesji z darami,
– od wezwania kapłana: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę…”,
– podczas prefacji aż do „Święty, Święty…” włącznie,
– po aklamacji „Oto wielka tajemnica wiary” aż do „Baranku Boży” włącznie,
– podczas Modlitwy po Komunii św. oraz obrzędów zakończenia.

Postawa klęcząca
Kojarzy nam się przede wszystkim z pokorą, uniżeniem. I słusznie. Nie wolno jednak zapominać, że jest też postawą, w której wielbimy Boga. Podczas Mszy Świętej zachowujesz ją:
– na słowa: „Oto Baranek Boży… Panie, nie jestem godzien…”,
– w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu,
– podczas Modlitwy eucharystycznej, po śpiewie: „Święty…”.

Postawa siedząca
Uczeń w czasie lekcji, student podczas wykładu, pracownik w czasie szkolenia – siedzi. I słucha. Podczas Mszy postawa ta oznacza przyjmowanie i rozważanie Słowa Bożego, skupienie. W trakcie Mszy Świętej zachowujesz ją:
– podczas czytań (z wyjątkiem Ewangelii),
– podczas psalmu responsoryjnego,
– podczas kazania (homilii) oraz ciszy po kazaniu,
– podczas przygotowania darów ofiarnych,
– podczas ogłoszeń parafialnych.

Znak krzyża
Generalnie na ten temat można by osobny artykuł napisać. Bo sposobów nieprawidłowego czynienia znaku krzyża jest mnóstwo. Łatwiej przecież i wygodniej nie pokazywać, że się go czyni, nie zwracając na siebie uwagi, jakoś po drodze, tak by można to było uznać na otrzepywanie ubrania. „Bo jeszcze ktoś zobaczy i będzie pytał…” – usłyszałam już nie raz. Należy jednak pamiętać, że jest to znak KRZYŻA, na którym umarł Jezus, a nie swobodne klaskanie podczas koncertu. Wracając jednak do tematu. W czasie Mszy św. duży znak krzyża wykonujemy:
– na rozpoczęcie Eucharystii,
– na pokropienie wodą święconą,
– w czasie błogosławieństwa końcowego.

Mały znak krzyża
Wykonuje się go na czole, ustach i sercu, co symbolizuje, że Słowo Boże przyjmujemy swoim umysłem, zachowujemy w sercu i będziemy je przekazywać innym. Kreśli się go kciukiem półotwartej prawej dłoni, przed czytaniem Ewangelii, ale po słowach „Chwała Tobie, Panie”.

Bicie się w piersi
Wykonując ten gest podczas spowiedzi powszechnej (aktu pokuty) wyrażamy skruchę, przyznanie się do winy, uznajemy swoją niedoskonałość. Wielu ludzi bije się w piersi na słowa: „Panie nie jestem godzien…” przed komunią świętą. Mimo, iż nie jest to gest przewidziany przez przepisy liturgiczne, jest on jednak wyrazem prywatnej pobożności. Można go zachować.

4.Na podstawie powyższego tekstu odpowiedz na pytania:

  1. Jakie mamy postawy podczas Mszy Św.?
  2. Kiedy wykonujemy znak krzyża?
  3. Na jakich częściach ciała wykonujemy mały znak krzyża?
  4. Kiedy wykonujemy gest bicia się w piersi?
    Za to zadanie chcę wystawić Ci ocenę –wyślij mi zdjęcie notatki

Przypominam o zadaniu na ocenę, które było tydzień temu 18.11.20r. (temat: Liturgia Słowa), Czekam do końca listopada.

W razie pytań, wątpliwości pisz na maila:  katechetkisosw@wp.pl
W tytule wpisz moje imię i nazwisko: Dorota Galik, a w treści maila – swoje imię i nazwisko.

Z Panem Bogiem!Trzymajcie się zdrowo 🙂 – p. Dorota

Related posts