Aktywna tablica 2017-2019

 „Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej Nr 6
realizacja Rządowego programu

„Aktywna Tablica” Rządowy program rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019.

źródło: men.gov.pl

Komputery wywierają coraz większy wpływ na zmiany zachodzące w funkcjonowaniu społeczeństw. Kontakt w szkole z informatyką i urządzeniami ICT przybliża uczniom możliwości zastosowań w tej dziedzinie.
Umożliwia nabycie umiejętności programowania, czyli rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki.

Zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych podnosi kompetencje uczniów i nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach nowych technologii w edukacji.

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna działająca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku przystąpiła do Rządowego programu „Aktywna tablica”. Otrzymana dotacja pozwoliła wyposażyć klasy, w których odbywają się zajęcia edukacyjne w 2 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 55 cali, 2 projektory i 2 mobilne zestawy nagłaśniające.

Zakupione w ramach Programu pomoce dydaktyczne będą wykorzystane na wielu płaszczyznach działalności placówki umożliwiając uczniom i nauczycielom kształcenie kompetencji w zakresie posługiwania się TIK.

• Umożliwią uczniom z niepełnosprawnością intelektualną przyswajanie wiedzy wieloma kanałami z wykorzystaniem szerokiej gamy bodźców, co zapewni uczniom o różnych stylach uczenia się możliwość nauki w sposób przez nich preferowany. Połączenie tradycyjnych metod nauczania z najnowszymi zdobyczami w dziedzinie edukacji cyfrowej spowoduje wzrost koncentracji na przekazywanym materiale, wyzwoli kreatywność uczniów oraz zachęci do współpracy z nauczycielem i innymi uczniami.

• Nauczycielom pozwolą na wykorzystywanie w procesie dydaktycznym najlepszych narzędzi elektronicznych, które stosowane na każdym etapie edukacyjnym pozwalają na przygotowanie ciekawych i motywujących lekcji, wyzwalających potencjał uczniów, zachęcających do samodzielnej nauki.

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html
http://www.aktywnatablica.pl/o-programie

Skip to content