Biblioteka

„Biblioteka szkolna: zachęca, informuje, proponuje …” – 22

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – kolejna odsłona

I – bibliotekarz zachęca:

Czytajmy bo…

„Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.”

                                                 przysłowie chińskie

II – bibliotekarz informuje:

         Stało się! Kolejny raz zakwalifikowaliśmy się do wsparcia w ramach rządowego programu – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0  – tym razem jako Szkoła Branżowa I stopnia przy SOSW. Tak jak w listopadzie 2021 r.  (patrz. wpis – 21) otrzymaliśmy 3 000 zł z NPRC 2.0 i 750 zł wkład własny organu prowadzącego. Otrzymane dofinansowanie w ramach Priorytetu 3, kierunek 3.2 rozplanowaliśmy zgodnie z rozporządzeniem: na zakup książkowych nowości wydawniczych, lektur, audiobooków, kart narracyjnych teatrzyku kamishibay oraz fotela jako elementu wyposażenia stanowiska bibliotekarza. Podjęliśmy ponadto wiele działań w związku z NPRC 2.0 m.in.:

  • konsultacje, ankiety wśród uczniów i nauczycieli – sporządzenie listy planowanych zakupów
  • zasięgnięcie opinii rady rodziców, SU  – w sprawie planowanych zakupów
  • konsultacja „listy zakupów” z kluczborską filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (RZPWE)
  • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas spotkania z rodzicami
  • działania proczytelnicze: konkursy, gazetki, wystawki
  • zorganizowanie szkolnych wydarzeń (akcji) promujących czytelnictwo oraz zamieszczenie informacji na ten temat w kronice szkoły, na stronie internetowej placówki oraz wysłanie informacji mailowej do PBW (szkolny piknik czytelniczy, poranek czytelniczy, konkurs „List do pani bibliotekarki” i inne)

III – bibliotekarz proponuje:

Related posts

Skip to content