Ia BS

Branżowa szkoła I stopnia 1a BS – Geografia

Temat: Rozwój wysokich technologii – utrwalenie wiadomości.

Zapoznaj się z notatką.

Nowoczesne gałęzie przemysłu to np.:

  • elektronika,
  • przemysł komputerowy,
  • nanotechnologia,
  • technologia lotnicza i kosmiczna,
  • przemysł chemiczny,
  • inżynieria materiałowa,
  • przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny,
  • biotechnologia,
  • optyka i branże je łączące, jak np. optoelektronika.

Firmy mogą być bardzo duże z oddziałami w wielu krajach, małe, kooperujące z gigantami albo samodzielnie wykorzystujące specyficzne luki na rynku.
Ich rozwój nie zależy bezpośrednio od dostępności surowców, ponieważ w wielu przypadkach nie potrzeba ich wielkich ilości. Niezbędna jest natomiast wiedza, wysoko wykwalifikowani, wykształceni, twórczy, a więc dobrze wynagradzani pracownicy. By ich potencjał mógł się rozwijać, potrzebują dobrze wyposażonych laboratoriów, nowoczesnych warsztatów, nowych materiałów, co oznacza kolejne koszty. Ponadto wiele pomysłów i wynalazków nie trafia do produkcji, choć poniesiono koszty ich opracowania, dlatego przemysł high‑tech jest bardzo kapitałochłonny.
Nieodzowna jest współpraca z ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania podstawowe. Dzięki temu inżynierowie otrzymują wiedzę, a naukowcy dowiadują się, co jest inżynierom potrzebne.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content