Klasa 1b BSI

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, KL. 1b BS – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: Superlative adjectives – przymiotniki w stopniu najwyższym.

METODA I:

Do przymiotnika w stopniu najwyższym dodaje się końcówkę -est. Ta metoda stosowana jest w przypadku przymiotników krótkich, jednosylabowych i tych dwusylabowych zakończonych na -y.

Long (długi) – longest (najdłuższy)

Big (duży) – biggest (największy)

Sweet (słodki) – sweetest (najsłodszy)

Jeśli pzymiotnik zakończony jest na literę –y, wtedy to Y  zamienia się na i dodaje –est:

Busy(zajęty) busiest

Easy (łatwy) – easiest (najłatwiejszy)

Jeśli przymiotnik zakończony jest na jedną spółgłoskę poprzedzoną jedną samogłoską, wtedy ostatnią literę tego wyrazu podwajamy i dopiero dodajemy -est:

Fit – fittest

Big – biggest

Utwórz przymiotniki w stopniu wyższym: (dodaj końcówkę -est)

Strong (silny) –

Handy (pomocny) –

Brave (odważny) –

Fit ( zdrowy, wysportowany) –

 METODA II

 Przed przymiotnikiem wstawiamy wyraz the most. Tę metodę stosujemy do pozostałych przymiotników ( tych dwu i więcej sylabowych – w myśl zasady, do długiego  wyrazu – nie dodajemy już końcówki, tylko stawiamy oddzielny wyraz przed nim!)

Exciting (ekscytujący) – the most exciting

Difficult (trudny) – the most difficult

Ćwiczenie: utwórz stopień wyższy dla następujących przymiotników:

Beautiful (piękny) –

Interesting (ciekawy) –

Expensive (drogi) –

Useful (użyteczny) –

Pamiętaj o wyjątkach:

Good – best (najlepszy)

Bad – worst (najgorszy)

Much/many – most (najwięcej)

Little – least (najmniej)

Zadanie do poćwiczenia w ramach zadania domowego: (memory online w oparciu o tworzenie stopnia najwyższego przymiotników):

superlative adjectives – Łączenie w pary (wordwall.net)

Powodzenia😊

Related posts

Skip to content