Klasa 1b BSI

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, KL. 1b BSI – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: Practical English – at the restaurant. Doskonalenie rozumienia ze słuchu i odgrywanie dialogów.

Warm up: Food – jedzenie

zapoznaj się z wyrażeniami poniżej, zapisz je w zeszycie:

Nothing special – nic szczególnego

Would you like a dessert? – czy masz ochotę na deser

Not for me, thanks – nie dla mnie, dziękuję

A decaf espresso – bezkofeinowe espresso

The same for me, please – to samo dla mnie

Go ahead – proszę bardzo,

Good news – dobra wiadomość

Bad news – zła wiadomość

Could I have the bill, please? – poproszę rachunek

Obejrzyj nagranie:

I odpowiedz na pytania:

  1. How does Jenny normally celebrate her birthday?

A. Has a party at home              B. goes out for a dinner with friends

2. What do they order?

A. A dessert                                  B. A coffee

3. What does Daniel say to Jenny after the meal?

A. She’s got beautiful eyes       B. She’s got beautiful hair

4. Does Barbara Give Jenny :

A. bad news                  B.  good news

Powodzenia😊

Related posts

Skip to content