Klasa 2 BSI

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, KL. 2 BSI – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: Directions – wskazywanie drogi i miejsca w mieście.

ASKING FOR DIRECTIONS: PYTANIE O DROGĘ;

Where’s the…? – gdzie jest….?

How do I get to….? – jak dojdę do …?

Could you tell me how to get to …? – Czy mógłbyś mi powiedzieć jak dojdę do….?

GIVING DIRECTIONS: WSKAZYWANIE DROGI:

Go up – idź w górę

Go down – idź w dół

Go straight on – idź prosto

Go past – miń

Go through – przejdź przez

It’s on your right – jest po twojej prawej

It’s on your left – jest po twojej lewej

Turn right – skręć w prawo

Turn left – skręć w lewo

It’s on the corner of …– jest na rogu ulic …

It’s next to – jest obok

It’s near – jest blisko

It’s opposite  – jest naprzeciwko

It’s between – jest pomiędzy

Wskaż drogę:

From the supermarket to the bookshop

From the florist’s to the hospital;

From the school to the library.

Powodzenia😊

Related posts

Skip to content