Klasa 3 BSI

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, KL. 3 BSI – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: Are you a morning person?- czytanie ze zrozumieniem. Phrasal verbs- słownictwo.

Proszę o zapisanie tematu i zadań w zeszycie

Zadanie I Przeczytaj wywiad z Sarą Mohr- Pietsch. Dopasuj poniższe pytania do odpowiedzi.

Alarm clock – budzik

Affect sth – wpływać na 

Social life – życie towarzyskie

Working hours – czas pracy

A Do you choose what you wear the night before?
    Czy wieczór wcześniej wybierasz w co się ubrać?

B Do you have anything to eat before you go to work?
    Czy jesz coś zanim wyjdziesz do pracy?

C Do you use an alarm clock to wake up?
    Czy używasz budzika, aby się obudzić?

D How do you feel when you wake up?
    Jak się czujesz, kiedy się budzisz?

E How do you get to work?
   Jak dojeżdżasz do pracy?

F How does this affect your social life?
   Jak wpływa to na twoje życie towarzyskie?

G What time do you get up when you’re doing the Breakfast show?
    O której godzinie wstajesz, kiedy robisz program śniadaniowy?

H What time do you go to bed when you’ re working the next day?
    O której godzinie idziesz spać, kiedy pracujesz następnego dnia?

I Would you like to change your working hours?
   Czy chciałabyś zmienić swoje godziny pracy?

Zadanie II Zapoznaj się z poniższymi wyrażeniami:

 be over                        kończyć się

give up                         rzucić

throw away                     wyrzucić

Turn down                     przyciszyć

Turn up                          podgłośnić

looked up                     sprawdzać

fill in                                    wypełnić

find out                           dowiedzieć się

put on                          ubierać

take off                        zdejmować

looking after                opiekować się

looking forward             nie móc się doczekać

Related posts

Skip to content