I BS Ia BS

Branżowa szkoła I stopnia klasa 1a, 1 BS – zajęcia praktyczne

Temat: Środki ochrony roślin i zasady ich bezpiecznego stosowania.

Dzisiaj w ramach zajęć praktycznych proszę zapoznajcie się z materiałem dotyczącym stosowania środków ochrony roślin. A w zeszycie przedmiotowym zróbcie krótką notatkę dotyczącą zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

Środki ochrony roślin – substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin, regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych
(z wyjątkiem nawozów) oraz do poprawy właściwości lub skuteczności tych substancji

Stosowanie środków ochrony roślin w nieodpowiedni sposób stwarza zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu zastosowania tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem”.

Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin:
należy przestrzegać zaleceń podanych w etykiecie stosowanych środków ochrony roślin,

 • przed zastosowaniem środka należy poinformować wszystkie zainteresowane osoby, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację,
  -prędkość wiatru nie może przekraczać 4 m/s,
  -wykonywać zabiegi tylko w przypadku przekroczenia przez organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwości,
  -jeżeli to możliwe ograniczyć zabiegi do miejsc występowania agrofagów,
  -zabiegi w kwitnących uprawach, które są pożytkiem dla owadów zapylających, należy wykonywać przed lub po zakończeniu ich oblotu,
 • zapobiegać przenoszeniu cieczy roboczej na sąsiednie uprawy,
 • kwitnące chwasty również stanowią pożytek dla pszczół, wykonywane w tym czasie zabiegi muszą być traktowane tak, jak zabiegi w czasie kwitnienia uprawy,
 • nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią,
 • środki ochrony roślin należy stosować sprzętem sprawnym technicznie,
 • osoba stosująca środki ochrony roślin dla użytkowników profesjonalnych musi posiadać odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin,

https://www.gov.pl/attachment/286bf858-bb0e-4d8e-95a8-3c91ffce7861

Related posts

Leave a Comment

Skip to content