Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Geografia

Temat: Surowce mineralne Polski.

Zapoznaj się z notatką i filmikiem.

Rozmieszczenie surowców mineralnych uzależnione jest od budowy geologicznej danego obszaru. Jej znajomość zwiększa efektywność poszukiwań złóż surowców mineralnych. Nie zawsze wydobywanie surowców mineralnych w konkretnym miejscu może być ekonomicznie opłacalne. Z reguły poszukiwania koncentrują się na obszarach, gdzie warstwy skalne zawierające surowce mineralne znajdują się płytko. Wydobycie węgla kamiennego jest opłacalne tylko do głębokości 1 km ze względu na szybki wzrost temperatury wraz z wysokością. Ropę naftową i gaz ziemny wydobywa się na obszarach zbudowanych z porowatych skał osadowych.

Surowce energetyczne

Wśród surowców energetycznych największe znaczenie dla polskiej gospodarki ma węgiel kamienny.

Kolejnym ważnym surowcem energetycznym Polski jest węgiel brunatny, wydobywany metodą odkrywkową. Węgiel brunatny jest mniej kaloryczny od węgla kamiennego, jest też kruchy i często nasączony wodą (a zatem cięższy, co podwyższa koszt transportu), dlatego zazwyczaj wykorzystuje się go w miejscu wydobycia (np. w znajdujących się w pobliżu elektrowniach cieplnych).

Ropa naftowa

Jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych na świecie, ale jej wydobycie w Polsce tylko w około 3% zaspokaja krajowe zapotrzebowanie. Większość surowca jest importowana, głównie z Rosji, Norwegii. Ropa naftowa w Polsce występuje w Karpatach.

Gaz ziemny

Jego wydobycie zaspokaja tylko około 20% potrzeb kraju, dlatego surowiec jest importowany głównie z Rosji (75% ogółu importu). Złoża gazu ziemnego w Polsce w 30% towarzyszą ropie naftowej, a w pozostałej części występują samodzielnie.

Zadanie:

– Korzystając z notatki zapisz nazwy surowców energetycznych.

Zadanie wyślij na maila kamilsiud@interia.pl

Related posts

Skip to content