Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Historia

TEMAT: Jakie były następstwa zawarcia unii lubelskiej?

Zawarcie unii lubelskiej należy do najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Doprowadziło do utworzenia rozległego i silnego państwa.

1.       Utworzono wielonarodowościową Rzeczpospolitą Obojga Narodów, której obywatelami byli zarówno Polacy, Litwini, Rusinie, Żydzi, Ormianie, Tatarzy i Niemcy. Wszyscy mieszkańcy kraju musieli się wzajemnie tolerować i współdziałać.

2.       Do Korony ostatecznie włączono Prusy Królewskie i województwa: Podlaskie, Wołyńskie, Kijowskie i Bracławskie.

3.       Polska szlachta zaczęła przenosić swoje majątki i gospodarstwa na ziemie wschodnie, dotąd niezamieszkane.

4.       Wzrosło wówczas znaczenie polskiego języka, obyczajów i kultury na Litwie i Ukrainie.

5.       Wzmocniona została rola litewskich magnatów koronnych.

6.       Polacy bezpośrednio zaangażowali się w konflikty z Moskwą i Turcją, przez co zaniedbali polskie interesy na zachodzie. Wzrosła potrzeba większego wojska, co wiąże się również z kosztami na jego utrzymanie.

7.       Wzrosła pozycja Polski na arenie międzynarodowej.

ZADANIE

Zapoznajcie się z nagraniem i samodzielnie zredagujcie w zeszycie odpowiedź na pytanie zawarte w temacie.

Related posts

Skip to content