Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Język polski

TEMAT: Język jako narzędzie porozumiewania się człowieka- o poznawczej, komunikacyjnej i społecznej funkcji tekstu.

Według XVIII‑wiecznego filozofa Johanna Gottfrieda Herdera pierwsze komunikaty przekazywane przez człowieka były naśladowaniem dźwięków natury.

Jak pisał Martin Kuckenburg:

Protojęzyk składał się z dźwięków i towarzyszących im gestów, które zwiększały skuteczność informacyjną. Funkcją, którą pełniły pierwsze komunikaty, było informowanie – o niebezpieczeństwie, miejscu polowania itd. Wraz z rozwojem aparatu mowy i odpowiednich struktur w ludzkim mózgu język stawał się coraz bardziej skomplikowany i pełnił coraz więcej funkcji.

Trzy najważniejsze z nich to: poznawcza, komunikacyjna i społeczna.

Przygotowując się do zajęć online zapoznaj się z materiałem zawartym w e-podręczniku:

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DjA4pesuu

Related posts

Skip to content