Bez kategorii

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego

Temat: Instrukcje stosowania środków ochrony roślin

Zapoznaj się z materiałami:

Pamiętaj aby środki ochrony roślin zawsze stosować zgodnie z instrukcją

Etykieta jest oficjalnym dokumentem, który zawiera informacje o prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu produktu. Użytkownik powinien przestrzegać zasad wskazanych na etykiecie-instrukcji.

Elementy etykiety instrukcji:

– Nazwa produktu, który uzyskał zezwolenie;
– Nazwa podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
– Nazwa produktu i formy użytkowej;
– Zawartość substancji aktywnej;
– Numer zezwolenia;
– Opis działania środka;
– Zakres stosowania, terminy i dawki;
– Okres karencji;
– Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół (należy pamiętać, żeby opryski robić wieczorem, kiedy pszczoły już śpią);
– Sporządzania cieczy użytkowej;
– Przechowywanie;
– Warunki bezpiecznego stosowania środka;
– Antidotum;
– Pomoc medyczna.


Zobacz przykład etykiety środka chwastobójczego:

https://www.roundup.pl/pliki/docs/Etykieta%20Roundup%20360%20Plus%20PROF%202018.pdf

w razie pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji – beatarokitawronowska@wp.pl  – kl. 1b BSI i jolanta.jyz@interia.pl – kl 1a BSI

Related posts

Skip to content