Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b -Technologia prac w obiektach hotelarskich

Temat: Elementy kodeksu etyki hotelarza – Grupa relacji „Personel – personel” oraz inne relacje w hotelu.

Zapoznaj się z materiałami: (znajdziesz je też na stronie 45 i 46 w czerwonym podręczniku) oraz z prezentacji z poprzedniej lekcji


IV. Grupa relacji „Personel – personel”

  1. Życzliwe współdziałanie w gronie pracowniczym dla polepszenia atmosfery
  2. Unikanie rozpowszechniania negatywnych informacji o współpracownikach
  3. W dążeniu do osiągnięcia kolejnych stopni w karierze zawodowej zachowywać wszelkie formy „fair play”
  4. Zachowywać w pamięci naczelną zasadę : odpowiedzialność za rozwój firmy i opinię o usługach w niej prowadzonych
  5. Dla dobra obiektu, sugestie fachowe współpracowników traktować jak polecenie służbowe
  6. Wykazywać tolerancję względem osób o innej kulturze, pochodzeniu, wieku, o niższym statusie społecznym
  7. Wzajemne udzielanie pomocy zawodowej
  8. W ocenach pracy współpracowników kierować się własnym rozumem, dobrą wolą, sumieniem i obiektywizmem
  9. Traktować moralność jako korzyść wzajemną

V. Grupa relacji „Management – management”

VI. Grupa relacji „Hotel – współpracownicy zewnętrzni”
(zaopatrzenie, wyposażenie, biura podróży, itp.)

VII. Grupa relacji „Hotel a konkurencja”

VIII. Grupa relacji „Hotel – władze branżowe”

IX. Grupa relacji „Hotelarz a instytucje z otoczenia Hotelarskiego
X. Grupa relacji „Hotel a środowisko naturalne” (tym zajmiemy się na następnej lekcji)

wykonaj  ćwiczenie 6 ze strony 35 (czerwone ćwiczenia)

odpowiedzi wyślij: beatarokitawronowska@wp.pl  – kl. 1a  BS i  jolanta.jyz@interia.pl – kl. 1 b BS 

Related posts

Skip to content