Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Zajęcia praktyczne

Temat: Zabezpieczenie miejsca wypadku.

Zabezpieczenie miejsca wypadku :

Miejsce wypadku należy zabezpieczyć do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn sposób wykluczający:

-Dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych ,

-uruchomienie bez koniecznej potrzeby urządzeń ,które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane ,

-dokonywanie zmiany ich położenia jak również zmiany położenia innych przedmiotów które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności

– zgodę na uruchomieniu urządzeń lub dokonanie innych zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca lub upoważniona przez niego osoba , chyba że zabezpieczenia miejsca wypadku zarządzi organ prowadzący śledztwo lub dochodzenia (np. prokurator  inspektor pracy)- wyrażenie zgody na uruchomienie urządzeń innych zmian w miejscu wypadku wymaga akceptacji akceptacji tego organu.

Temat: Zasady powiadamiania służb ratunkowych.

Wezwanie służb ratunkowych określa się jako czynność, którą powinien wykonać każdy z nas, widząc osobę potrzebującą pomocy.

Kontaktując się z służbami ratunkowymi, mamy do dyspozycji kilka numerów alarmowych.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.  Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Kierowanie połączeń na numer alarmowy 112 jest bezpłatne (zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych) i można go wybrać nawet w telefonie komórkowym bez karty SIM. Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, takimi jak:

  • pożary,
  • wypadki drogowe,
  • kradzieże i włamania,
  • użycie przemocy,
  • rozpoznanie osoby poszukiwanej przez policję,
  • nagła utrata przytomności,
  • zatrzymanie krążenia i oddechu,
  • inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

999  -pogotowie ratunkowe

997 – policja

998 -straż pożarna

Zadania dla Was.

Zadanie 1. W zeszycie przedmiotowym napiszcie obowiązujące zasady wzywania pomocy.

Zadanie 2. Ćwiczenie 9 str.77 ( czerwone ćw)

Zdjęcia notatek i zadań wyślij do nauczyciela na @ lub Messenger

jolanta.jyz@interia.pl

beatarokitawronowska@wp.pl

Related posts

Skip to content