Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Zajęcia praktyczne

Temat 1: Dopuszczalne normy dźwigania i przenoszenia ciężkich przedmiotów.

Zapoznaj się z materiałem, który szczegółowy omówimy podczas zajęć. Razem wykonamy notatkę.

Określenie ”ręczne prace transportowe” – oznacza każdy rodzaj przenoszenia lub podtrzymywania przedmiotów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez :

– unoszenie,

– podnoszenie,

– układanie,

– ciągnięcie,

– pchanie,

– przenoszenie,

– przesuwanie,

– przetaczanie,

– przewożenie.

Ręczne toczenie przedmiotów okrągłych (np. Beczek) jest dopuszczalne pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

– ciężar toczonego przedmiotu po terenie poziomym nie może przekraczać 300kg na jedną osobę,

– masa przedmiotu wtaczanego na pochylni przez jednego pracownika nie może przekraczać 50kg.

Przenoszenie rzeczy, których długość przekracza 4m i mają więcej niż 30kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem, aby na jedną osobę przypadała masa nieprzekraczająca:

  • 25 kg – przy pracy stałej
  • 42 kg – przy pracy dorywczej

Zobacz załączone zdjęcia na których pokazane jest w jaki sposób należy przyjąć prawidłową postawę podczas podnoszenia ciężkich rzeczy.

Zobacz jakie mamy obowiązujące normy ręcznego przenoszenia ciężarów.

Kobiety (ale nie ciężarne), wykonujące pracę stałą, nie mogą dźwigać więcej niż 12 kilogramów, a w przypadku pracy dorywczej może być to maksymalnie 20 kilogramów. Jeżeli zatrudnione panie mają z kolei dźwigać ciężary wysoko, bo na wysokość powyżej obręczy barkowej, wtedy ich dopuszczalna masa nie może przekroczyć 8 kilogramów (praca stała) albo 14 kilogramów (praca dorywcza).

Inne przepisy mają zastosowanie w sytuacji pracownic ciężarnych. Te zatrudnione, które wykonują pracę stałą lub pracę dorywczą, nie mogą dźwigać więcej niż 3 kilogramy. Odmienne normy dotyczą ponadto matek karmiących. Pracująca zawodowo młoda mama, czyli pracownica karmiąca piersią, nie może dźwigać więcej niż 6 kilogramów (praca stała) lub 10 kilogramów (praca dorywcza).

Pracownik młodociany, a więc ten, który nie jest jeszcze pełnoletni, ale skończył 15 lat, podlega innym przepisom. Tutaj obowiązują również inne normy dotyczące ciężarów. Dziewczęta pracujące dorywczo mogą dźwigać maksymalnie 14 kilogramów, a chłopcy – najwyżej 20 kilogramów. W przypadku pracy stałej może to być najwyżej 8 kilogramów (dziewczęta) albo 12 kilogramów (chłopcy).

Panowie wykonujący pracę stałą nie mogą dźwigać więcej niż 30 kilogramów. Jeżeli jednak ich praca jest dorywcza, wówczas obowiązuje norma 50 kilogramów. Jeśli przedmioty mają zostać podniesione na wysokość powyżej obręczy barkowej, to ich dopuszczalna masa nie może przekroczyć 21 kilogramów (praca stała) lub 35 kilogramów (praca dorywcza).

Normy dźwigania są przedstawione również w formie tabelarycznej w czerwonym podręczniku na stronie 152.

Na zakończenie zobacz prezentację która pomoże Ci utrwalić wiadomości z dzisiejszych zajęć.

https://slideplayer.pl/slide/808920/

oraz krótki film

Efektami swojej pracy pochwal się nam @

beatarokitawronowska@wp.pl

 jolanta.jyz@interia.pl   lub Messenger

Related posts

Skip to content