Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Zajęcia z wychowawcą

Temat: Każdy inny – wszyscy równi. Czy jestem człowiekiem tolerancyjnym.

Dziś o tolerancji słów kilka;

https://epodreczniki.pl/a/inny-nie-znaczy-gorszy-inny-nie-znaczy-wrog/DwoB

Człowiek tolerancyjny – jest wyrozumiały dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, rozumie je i szanuje, zachowując swoją indywidualność: w swoich decyzjach i działaniach uwzględnia i szanuje prawa drugiej osoby.

Dzięki temu, że się od siebie różnimy, rozwijamy odmienne pasje i jesteśmy dobrzy w różnych rzeczach, możemy się uzupełniać. Warto podążać za swoimi zainteresowaniami i wspierać to, w czym jesteśmy dobrzy. To pozwala nam odczuwać radość z tego, co robimy. A w przyszłości pozwoli zdecydować, kim chcemy być. Bardzo ważne jest, byśmy potrafili ze sobą współpracować na różnych płaszczyznach.

Skup swoją uwagę na krótkim filmie – temat szczegółowo omówimy sobie w czasie naszej lekcji.

Related posts

Skip to content