Klasa 1a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a – EDB

Temat: Pierwsza pomoc w przypadku zatruć.

Zatrucie to reakcja na wprowadzenie lub przedostanie się do organizmu trucizny. Jest to substancja, która po wchłonięciu się do organizmu powoduje zaburzenia w jego funkcjonowaniu, czasem doprowadzając nawet do śmierci.

Zatrucia  najczęściej wywoływane przez:

 • leki (nasenne, psychotropowe i przeciwbólowe),
 • środki ochrony roślin (pestycydy),
 • rozpuszczalniki i artykuły gospodarstwa domowego,
 • alkohol – metylowy i etylowy,
 • tlenek węgla – czad,
 • bakterie salmonelli,
 • jad kiełbasiany,
 • narkotyki,

Ze względu na szybkość działania trucizny w organizmie zatrucia dzielimy na trzy grupy.

 • Zatrucia ostre – powstają w krótkim czasie po wprowadzeniu jednorazowej dawki trucizny. Na ogół objawy uszkodzenia organizmu lub śmierć występują w ciągu 24 godzin od przedostania się trucizny do organizmu.
 • Zatrucia podostre to szkodliwe zmiany w organizmie występujące mniej gwałtownie, po podaniu jednorazowej lub kilkakrotnej dawki.
 • Zatrucia przewlekłe powstają wskutek działania małych dawek trucizny podawanych przez dłuższy okresie.

Ogólne zasady dotyczące pierwszej pomocy w przypadku zatruć:

 • zadbaj o własne bezpieczeństwo – szczególnie istotne jest to w przypadku jednoczesnego zatrucia więcej niż jednej osoby,
 • przerwij wchłanianie trucizny,
 • sprawdź, czy zatruty jest przytomny i czy oddycha – postępuj zgodnie z algorytmem BLS,
 • wezwij pomoc,
 • spróbuj zidentyfikować truciznę,
 • nie zostawiaj poszkodowanego samego,
 • dalsze działania, czyli podawanie odtrutek oraz przyspieszanie wydalania trucizny należy zostawić lekarzom.

Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania (tj. spalania przy niedostatecznej ilości tlenu) substancji zawierających węgiel (np. drewno, benzyna, ropa, węgiel, nafta, propan, gaz ziemny, gazy przemysłowe itd.).

Najczęstsze przyczyny zatruć tlenkiem węgla:

 • brak wentylacji lub niewystarczająca wentylacja w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze (np. zaklejanie kratek wentylacyjnych);
 • brak dostatecznej ilości tlenu w pomieszczeniu, spowodowany np. szczelnością okien, niedrożnymi otworami w drzwiach do łazienki czy kuchni;
 • tzw. ujemny ciąg, czyli cofanie się gazów (dymu) do pomieszczenia;
 • niedrożność, uszkodzenia czy pęknięcia kominów;
 • obecność spalin silników samochodowych w niewłaściwie wentylowanych pomieszczeniach.

Typowe objawy zatrucia tlenkiem węgla:

 • ból i zawroty głowy,
 • tętnienie w skroniach,
 • szum w uszach,
 • osłabienie słuchu,
 • duszność,
 • postępujące zobojętnienie,
 • nudności,
 • wymioty,
 • wrażenie ciemności,
 • trudności z oddychaniem,
 • senność.

Udzielając pierwszej pomocy w przypadku zatrucia tlenkiem węgla, nie zapominaj o swoim bezpieczeństwie. Przerwij działanie trucizny, a następnie:

 • natychmiast zapewnij dopływ świeżego powietrza:

– otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę;

– jak najszybciej wynieś poszkodowanego na świeże powietrze;

 • jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze poszkodowany nie oddycha, niezwłocznie wezwij służby ratunkowe i rozpocznij resuscytację krążeniowo‑oddechową;
 • jeżeli poszkodowany oddycha, ale jest nieprzytomny, ułóż go w pozycji bocznej bezpiecznej, a następnie wezwij służby ratunkowe. Pamiętaj o kontrolowaniu oddechu do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

Zadanie:

Napisz dlaczego zaczadzenie jest niebezpieczne i jak można mu zapobiega?

Na odpowiedzi czekam pod adresem: bog.wydera@wp.pl

Chętni mogą rozwiązać zadania/ćwiczenia 1, 4 i 6 pod poniższy adresem:

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DeTB3MI6U

Related posts

Skip to content