Klasa 1a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a – Język angielski

Topic: What I ate yesterday- słownictwo- food. Rzeczowniki policzalnei niepoliczalne, a/ an, some/ any.

a /an – wstawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w l.pojedynczej

some– używamy w zdaniach twierdzących przed rzeczownikami policzalnymi w l. mnogiej oraz przed rzeczownikami niepoliczalnymi

any– używamy w zadaniach pytających i przeczących przed rzeczownikami policzalnymi w l. mnogiej oraz przed rzeczownikami niepoliczalnymi

Zadanie 1. Dopasuj wyrazy do obrazków, wstaw odpowiedni numerek.

Zadanie 2.Wpisz a/ an lub some oraz nazwy jedzenia i picia

Zadanie 3. Uzupełnij dialog wstawiając a/ an/ some lub any.

Related posts

Skip to content