Klasa 1a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a – Język angielski

Topic: Quiz night – ćwiczenia wsłuchaniu. Stopniowanie przymiotników- stopień wyższy- ćwiczenia gramatyczne.

Zadanie 1.Posłuchaj nagrania, zaznacz czy poniższe zdania z quizu są prawdziwe (T) czy fałszywe (F)

Stopniowanie przymiotników-  stopień wyższy:

Do przymiotników:

– jednosylabowych dodajemy końcówkę –er

old (stary)- older(starszy)
cheap (tani)- cheaper (tańszy)

– jednosylabowych zakończonych pojedynczą samogłoską, po której następuje pojedyncza spółgłoska, podwajamyostatnią spółgłoskę i dodajemy –er

big (duży)- bigger (większy)
hot (gorący)- hotter (gorętszy)

– jedno- lub dwusylabowych zakończonych spółgłoską +y, pomijamy y i dodajemy końcówkę –ier

dry (suchy)- drier (suchszy)
healthy (zdrowy)- healthier (zdrowszy)

Przymiotniki złożone z dwóch lub więcej niż dwóch sylab poprzedzamy wyrazem morei nie dodajemy żadnych końcówek.

expensive (drogi)- more expensive (droższy)
famous (sławny)- more famous (sławniejszy)

UWAGA:Przymiotniki nieregularne:

good (dobry)- better (lepszy)
bad (zły)- worse (gorszy)
far (daleki)- further (dalszy)

Zadanie 2.Podkreśl w zdaniach w zadaniu pierwszym wszystkie przymiotniki w stopniu wyższym.

Zadanie 3. Utwórz stopień wyższy od podanych przymiotników.

  1. high-
  2. dirty-
  3. dangerous-
  4. good-
  5. thin-
  6. slow-
  7. healthy-
  8. far-
  9. comfortable-
  10. bad-

Related posts

Skip to content