Klasa 1a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a – Język angielski

Topic: The most dangerous road- słownictwo: miejscaibudynki. Superlative adjectives- ćw. gramatyczne.

Miejsca i budynki:

an art galery – galeria sztuki

a bridge – most

a bus station – przystanekautobusowy

a car park – parking

a castle – zamek

a chemist’s – apteka

a church – kościół

a departmentstore – dom towarowy

a hospital – szpital

a market – rynek/ targ

a mosque – meczet

a museum – museum

a police station – komisariat policji

a post office – poczta

a railway station – dworzeckolejowy

a river – rzeka

a road – droga

a shopping centre/mall – centrum handlowe

a square – plac

a street – ulica

a supermarket – supermarket

a temple – świątynia

a theatre – teatr

a town hall – ratusz

Skorzystaj z linku i poćwicz słownictwo https://wordwall.net/pl/resource/2249919/angielski/what-can-you-find-city

Stopniowanie przymiotników-  stopień najwyższy:

Przed przymiotnikami w stopniu najwyższym stawiamy przedimek „the

Do przymiotników:

– jednosylabowych dodajemy końcówkę –est

old (stary)- theoldest(najstarszy)
cheap (tani)- thecheapest (najtańszy)

– jednosylabowych zakończonych pojedynczą samogłoską, po której następuje pojedyncza spółgłoska, podwajamyostatnią spółgłoskę i dodajemy –est

big (duży)- thebiggest (największy)
hot (gorący)- thehottest (najgorętszy)

– jedno- lub dwusylabowych zakończonych spółgłoską +y, pomijamy y i dodajemy końcówkę –iest

dry (suchy)- thedriest (najsuchszy)
healthy (zdrowy)- thehealthiest (najzdrowszy)

Przymiotniki złożone z dwóch lub więcej niż dwóch sylab poprzedzamy wyrazem mosti nie dodajemy żadnych końcówek.

expensive (drogi)- themost expensive (najdroższy)
famous (sławny)- themost famous (najsławniejszy)

UWAGA:Przymiotniki nieregularne:

good (dobry)- thebest (najlepszy)
bad (zły)- theworst (najgorszy)
far (daleki)- thefurthest (najdalszy)

Zadanie 1. Napisz stopień najwyższy podanych przymiotników

  1. cold-
  2. expensive-
  3. good
  4. difficult-
  5. wide-
  6. short-
  7. near-
  8. clean-
  9. big-
  10. busy-

Skorzystaj z linków i poćwicz stopniowanie przymiotników

Related posts

Skip to content