Klasa 1a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a – Język angielski

Topic: Cycling on the mostdangerous… – praca z tekstem. Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.

Warm up:

below – poniżej

fewer – mniej

above – ponad

nearly – blisko

narrow – wąska

rainyseason – pora deszczowa

experience – doświadczenie

fun – zabawa

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania

1.Where is the North Yungas Road?

A in Himalayas

B in Tatras

C in Andes

2.How wide is the road?

A about 3 metres

B about 4 metres

C about 3.5 metres

3.Did Andrew finish the ride?

A Yes, he did.

B No, he didn’t.

4.Did Marte enjoy the ride?

A Yes, he did.

B No, he didn’t.

Related posts

Skip to content