Klasa 1a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a -Język angielski

Topic: Coachsurf round the world – praca z tekstem. Ćwiczenia w słuchaniu.

couch – kanapa

travel- podróżować

stay- zostać/ zatrzymać się gdzieś/ pobyt

Zadanie 1.Posłuchaj nagrania, odpowiedz, na czym polega Couchsurfing?

Zadanie 2.Brytyjski dziennikarz został poproszony o wypróbowanie couchsurfingu, jakie są jego plany? Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki w dialogu podanymi czasownikami:

go

sleep

travel (x2)

do (x2)

stay (x2)

Zadanie 3. Posłuchaj jeszcze raz nagrania lub przeczytaj uzupełniony dialog i odpowiedz na pytania.

1.How is he going to go there?

A. by plane

B. by train

C. by bus

2.Where is he going to sleep on the couch:

A. in Vienna

B. in Paris

C. in Budapest

3.Who is he going to stay in Paris?

A. Theo

B. Artur

C. Judit

4.How long is he going to stay in each place?

A. 3 nights

B. 1 night

Related posts

Skip to content