Ia BS

Branżowa szkoła I stopnia klasa 1aBS – Biologia

Temat: Znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka.

Proszę do zeszytu wpisać temat lekcji, zapoznać się z jej treścią (nie przepisywać!) i wykonać w zeszycie zadanie. Dziękuję.

            Od zachowania różnorodności biologicznej zależny istnienie człowieka. Człowiek jak wszystkie organizmy na Ziemi powiązany jest z innymi gatunkami. Powiązania te warunkują nasze istnienie.

Motywy, dla których powinniśmy chronić przyrodę można poklasyfikować na grupy:

  • egzystencjalne czyli odnoszące się do istnienia człowieka na Ziemi,
  • ekonomiczne czyli odnoszące się do znaczenia gospodarczego,
  • estetyczne czyli nawiązujące go piękna przyrody,
  • etyczne i ideowe czyli odwołujące się do ludzkich systemów wartości i norm.

            Rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane dostarczają nam pożywienia. Ich modyfikacja powoduje, że są odporne na choroby, spadki temperatur i bardziej wydajne.

            Niektóre leki zanim zostały produkowane w laboratoriach były odkryte w organizmach żywych. Pierwszy kwas acetylosalicylowy (aspiryna, polopiryna) była pozyskiwana z kory brzozy, a pierwszy antybiotyk penicylina, pochodzi od grzyba pędzlaka. W ubiegłym XX wieku, wyizolowano substancje z kory amerykańskiego cisa, która jest skuteczna w leczeniu raka jajnika i płuc. Wiele substancji leczniczych zawierają rośliny przyprawowe i są one stosowane w medycynie naturalnej. Rośliny i zwierzęta tworzą środowisko, w którym żyjemy. Rośliny pobierają dwutlenek węgla i pochłaniają zanieczyszczenia, a produkują tlen.

            Drewno pozyskiwane z lasów, wykorzystywane jest min. w budownictwie, do produkcji mebli i wyrobu instrumentów muzycznych.

            Walory krajobrazowe i przyrodnicze przekładają się na rozwój turystyki. Dla większości ludzi piękno przyrody jest wartością godną zachowania. Lubimy odpoczywać na łące, wśród zieleni, kwiatów i śpiewu ptaków.

            Normy estetyczne są ukształtowane przez wzorce biologiczne np. kwiat kojarzy się z urodą, konkretny gatunek z uczuciami, kolory zaś odzwierciedlają nasze emocje. Motyl jest symbolem lekkości i gracji. Motywy roślinne i zwierzęce spotyka się w sztuce np.: rzeźbie i malarstwie.

            Nakaz ochrony przyrody ma też etyczne i ideowe znaczenie. Człowiek na podstawie kultu, filozofii i religii postrzega przyrodę jako służącej człowiekowi. Niektóre religie nakazują nie zadawać cierpienia istotą żywym oraz wyrażać poszanowanie dla przyrody, a przyroda jest wartością samą w sobie. Organizmy żywe są częścią przyrody, tak jak człowiek i mają takie samo do istnienia. Człowiek ma przewagę nad innymi istotami żywymi, ale ta przewaga powinna być źródłem obowiązku, a nie tylko prawem do ich wykorzystywania.

Zadanie do zeszytu.

Uzupełnij tabelkę, przyporządkowując w odpowiednie rubryki, podane poniżej przykłady motywów ochrony przyrody:

motyw przyrody w sztuce, pożywienie, rozwój turystyki, ogrody botaniczne, dostarczenie leków, produkcja tlenu, poszanowanie życia wszystkich istot żywych, pozyskiwanie drewna, parki miejskie

Ogólne motywy ochrony przyrodyPrzykłady motywów ochrony przyrody
egzystencjalne 
ekonomiczne 
estetyczne 
etyczne i ideowe 

Related posts

Leave a Comment

Skip to content