Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia – klasa 1b – Biologia

Temat: Znaczenie i przebieg mitozy. E-podręcznik.

Link do animacji:

https://epodreczniki.pl/a/animacja/DifXqdAD4

Mitoza to podział komórkowy. Podczas mitozy z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne, identyczne pod względem genetycznym. Celem tego procesu jest zwiększenie ilości tych samych komórek. Dzięki temu powstają kolejne komórki np. bakterii lub organizm może rosnąć oraz regenerować uszkodzone tkanki. Częstość podziałów zależy od etapu życia organizmu. Na początku rozwoju jest bardzo dużo podziałów, potem z wiekiem ich ilość spada. Komórki niektórych tkanek dzielą się intensywnie przez całe życie np. skóry.

Poniższy schemat przedstawia proces mitozy.

Źródło: Anita Mowczan, licencja: CC BY 3.0.

Wyjaśnienie schematu:

  1. komórka posiadająca dwuniciowy  DNA
  2. kopiowanie każdej z nici
  3. powstanie dwóch identycznych nici DNA
  4. podział cytoplazmy komórki i powstanie dwóch identycznych komórek potomnych.

Zadanie do zeszytu:

Co to jest mitoza i jakie jest jej znaczenie?

Wykonaj ćwiczenie 2 na stronie

https://epodreczniki.pl/a/sprawdz-sie/D178MjWBZ

Related posts

Skip to content