Klasa 2 BSI Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2, 2a BS – Zajęcia praktyczne

Temat: Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb gości niepełnosprawnych.

W Polsce liczbę osób niepełnosprawnych szacuje się na ponad 14% ogółu, z czego około 4% to osoby o ‚większym stopniu niepełnosprawności’.

Ludzi poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich jest około 100 tysięcy. Przeglądając te dane nie można zlekceważyć problemu dostępności obiektów publicznych dla tej grupy, tym bardziej, że z każdym rokiem grupa ta jest coraz liczniejsza.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIELIMY NA:

ROZRÓŻNIAMY TRZY STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI :

1.znaczny – osoba wymagająca niezbędnej stałej lub długotrwałej opieki i pomocy wobec znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji;

2.umiarkowany – osoba zdolna do wykonywania zatrudnienia na odpowiednio

przystosowanym stanowisku w zależności od potrzeb i możliwości wynikających z niesprawności, wymagająca częściowej lub okresowej pomocy innej osoby;

3.lekki -osoba o naruszonej sprawności organizmu, zdolna do wykonywania zatrudnienia, niewymagająca pomocy innej osoby.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE TRUDNOŚCI W HOTELU WYSTĘPUJĄ:

• na parkingu i w rejonie podjazdu oraz przy wejściu,

• przy przejściu przez otwory drzwiowe i przy wejściu do wind,

• na trasie dojazdu do jednostek mieszkalnych i innych zespołów funkcjonalnych hotelu,

• przy poruszaniu się po jednostce mieszkalnej i korzystaniu z urządzeń sanitarnych,

• przy korzystaniu z niektórych urządzeń w hotelu, np. aparatu telefonicznego.

PRZYSTOSOWANIE HOTELU DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBEJMUJE

DZIAŁANIA :

a) wydzielenie na parkingach specjalnych oznaczonych miejsc dla indywidualnego środku

lokomocji gości niepełnosprawnych o wymiarach :360 x 500 cm, zlokalizowanych jak najbliżej wejścia głównego;

b) ułatwienie dojazdu i pokonanie wejść poprzez likwidowanie różnic poziomów, montowanie pochylni(wraz z poręczami założonych na dwóch poziomach: 75 i 90 cm), samoobsługowych podnośników elektrycznych, szerszych drzwi;

c) uwzględnianie gabarytów wózków przy projektowaniu i budowaniu dźwigów osobowych, wejść, przejść, otworów drzwiowych w ciągach komunikacyjnych;

d) opracowanie mapy plastycznej całego hotelu i przystosowanych pokoi, oznaczeń punktowych numerów pokojów i tym podobnych udogodnień ułatwiających poruszanie się po danym obszarze gościom z wadami wzroku;

e) stosowanie telekomunikatorów, instalowanie sygnalizacji świetlnej z myślą o gościach niedosłyszących;

f) zapewnienie specjalnej aranżacji jednostek mieszkalnych umożliwiającej poruszanie się na wózkach i korzystanie z urządzeń os. niepełnosprawnym

• uwzględnienie odpowiedniej powierzchni komunikacyjnej i manewrowej zapewniającej dostęp do wszystkich elementów wyposażenia,

• właściwe ustawienie mebli umożliwiające swobodne przemieszczanie,

• specjalne elementy wyposażenia m.in. specjalną sygnalizację alarmową,

• lokalizacja na parterze lub w niższych kondygnacjach mieszkalnych,

g) zapewnienie większej powierzchni w węzłach higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych i w części ogólnodostępnej oraz wyposażenie w specjalne uchwyty, ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się i przemieszczanie z wózków inwalidzkich do urządzeń higieniczno-sanitarnych;

h) wydzielenie jednego stanowiska w recepcji odpowiednio obniżonego i cofniętego stwarzającego warunki do wygodnego podjazdu wózka inwalidzkiego oraz obsługi wysokość do 90cm z podjazdem min.67cm

i) dostosowanie pionu rekreacji, odnowy biologicznej i innych usług

• zorganizowanie minirecepcji, w której można uzyskać informacje na temat możliwości i zakresu korzystania z poszczególnych urządzeń oraz niezbędnym dodatkowym zabezpieczeniu,

• umożliwienie korzystania z basenu, sauny, siłowni w przystosowanych jednostkach i pod nadzorem personelu obsługowego,

• udostępnienie gabinetów fizykoterapii i odnowy biologicznej poprzez specjalistyczne wyposażenie i właściwe zagospodarowanie pomieszczeń,

• zapewnienie gościom niepełnosprawnym czynnego wypoczynku na kręgielni z automatycznym podajnikiem kul,

• umożliwienie gry w bilard i tenis stołowy w przestronnych pomieszczeniach pozwalających na swobodne manewrowanie wózkiem,

• zorganizowanie minigolfa z podjazdem do wszystkich stanowisk,

• zbudowanie pomostów widokowych i obserwacyjnych,

• utworzenie podjazdów i stanowisk umożliwiających jazdę konną,

• zapewnienie aneksu wypoczynkowego z wodą, zielenią.

j) udostępnienie lokali gastronomicznych i rozrywkowych:

• likwidacja wszelkich barier technicznych w postaci schodów, progów, wąskich przejść i przejazdów,

• przystosowanie co najmniej jednego, 4-osobowego stołu do potrzeb osób niepełnosprawnych,

• stosowanie stołów pozwalających na głębszy podjazd wózka inwalidzkiego,

• umieszczanie przy stołach dodatkowych uchwytów pozwalających na odstawienie laski, kul lub innych przyrządów pomagających poruszanie się osobom z dysfunkcją kończyn,

• opracowanie metodą Braille’a kart menu dla niewidomych.

Przepisy prawa budowlanego oraz wymagania kategoryzacyjne są o wiele bardziej rygorystyczne dla nowych budynków, ze względu na fakt, iż nie wszystkie rozwiązania techniczne są możliwe do wykonania w starszym budownictwie. Wymagania kategoryzacyjne przewidują, że w nowych lub przebudowanych obiektach hotelarskich na 30 jednostek mieszkalnych przynajmniej jedna musi być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednak na odpowiednim wyposażeniu pokoi się nie kończy, ponieważ należy zapewnić dostęp do wszystkich usług świadczonych w hotelu, jednocześnie nie dopuszczając do poczucia izolacji. Równie ważna jest właściwa obsługa tej grupy społecznej.

Teraz obejrzyj filmik:

Wykonane notatki i odpowiedzi na pytania wyślijcie do nauczyciela @

jolanta.jyz@interia.pl

olamar@interia,eu lub MESSENGER

Related posts

Skip to content