Klasa 2 BSI Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2, 2a – Język polski

Temat: Problematyka narodowowyzwoleńcza „Wesela”.

„Wesele” Wyspiańskiego było bardzo wyraźnym głosem w debacie społecznej. Inteligencja galicyjska oddająca się dekadenckiemu stylowi życia zdawała się całkowicie zapominać o tak zwanej „sprawie polskiej”. Społeczeństwo wydawało się powoli zupełnie porzucać marzenia o wolnej ojczyźnie. Na słowo „niepodległość” Polacy zdawali się reagować z coraz większym pesymizmem – chociaż serce by chciało, rozum podpowiadał „nie ma szans”.

Właśnie taki stan ducha udało się uchwycić Wyspiańskiemu w „Weselu”. Odzyskanie niepodległości jest przecież w dramacie dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło jedynie wykonać proste polecenia Wernyhory.

Dlaczego się nie udało?

Na to pytanie odpowiemy sobie podczas lekcji online.

Przygotowując się do zajęć zapisz w zeszycie definicję słowa- niepodległość.

Related posts

Skip to content