Klasa 2 BSI Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2, 2a – Język polski

TEMAT: Jak nie zginąć w potoku informacji?

Informacja jest podstawą naszego funkcjonowania w świecie. To dzięki niej podejmujemy wybory: te codzienne (dotyczące tego, jak się ubrać i co zjeść) oraz te długoterminowe (gdzie pojechać na wakacje lub jaki zawód wybrać).

Współczesny świat, dzięki rozwojowi nowoczesnych mediów, zalewa nas potokiem informacji. Codziennie musimy podejmować decyzje, która informacja jest prawdziwa i wartościowa, a która myląca i bezwartościowa. W większości przypadków nie mamy jednak możliwości osobistego sprawdzenia ich wszystkich. Polegamy zatem na tych, którzy nam je dostarczają – na mediach.

Komu warto zaufać? Które źródła są wiarygodne, a które niepewne? Jak odróżnić obiektywnego dziennikarza od manipulatora?

Aby odpowiedzieć na te pytania, zapoznaj się z materiałem zawartym w e-podręczniku:

https://epodreczniki.pl/a/wladza-nad-informacja/D1GLvnSUH

Korzystając z  tych bardzo dobrze opracowanych materiałów, rozwiązując zaproponowane zadania i ćwiczenia:

·         określisz rolę mediów we współczesnym świecie;

·         odróżnisz opis od interpretacji faktów;

·         odróżnisz treści obiektywne od stronniczych;

·         opiszesz obowiązki dziennikarza;

·         scharakteryzujesz, czym jest wolności słowa oraz czy ma jakieś ograniczenia;

·         rozpoznasz negatywne aspekty funkcjonowania mediów: cenzurę i manipulację informacjami.

POWODZENIA!

Related posts

Skip to content