Klasa 2 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2 – Biologia

Temat: Budowa, podział i rola układu nerwowego. E-podręczniki.

Link do e -podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D7nf5jx0A

Układ nerwowy jest niezwykle skomplikowanym i sprawnym systemem zarządzania  i komunikacji. Zapewnia on przystosowanie się organizmu do zmieniających warunków środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Podstawową jednostką budującą układ nerwowy jest komórka nerwowa – neuron.

1.Funkcje układu nerwowego:

  • kierowanie procesami myślenia i podejmowania decyzji,
  • odbieranie informacji z otoczenia i reakcja na nie,
  • kierowanie, kontrolowanie i koordynowanie czynnościami życiowymi.

2.Układ nerwowy ze względu na budowę dzielimy na:

  • ośrodkowy, w skład którego wchodzi mózgowie i rdzeń kręgowy
  • obwodowy, który obejmuje wszystkie nerwy odchodzące od mózgowia i rdzenia

3.Układ nerwowy ze względu na sposób działania dzielimy na:

  • somatyczny – działanie tego układu zależy od naszej woli, to my decydujemy jak poruszamy ręką i gdzie patrzymy. Układ ten odbiera bodźce z otoczenia i kieruje pracą mięśni szkieletowych.
  • Autonomiczny –  nie mamy wpływu na pracę tego układu, to on steruje pracą narządów np. mięśniem serca lub wątrobą. Układ ten działa bez udziału naszej świadomości.

Graficzne przedstawienie powyższych informacji to:

Zadanie

  1. Wymień trzy funkcje układu nerwowego.
  2. Przerysuj do zeszytu graficzne przedstawienie podziału układu nerwowego.

Related posts

Skip to content