Klasa 2 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2 – Biologia

Temat: Odruchy – rodzaje, znaczenie i działanie.  Przewodnictwo nerwowe.

E-podręcznik.

Link do e-podręcznika:

https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/D1GGZ5Pra

Podstawową jednostka budującą układ nerwowy jest komórka nerwowa – neuron. Zdolność neuronu do tworzenia i przewodzenia impulsu elektrycznego wynika z właściwości ich błony komórkowej. Po obu stronach błony są rozmieszczone jony, które powodują, że na zewnętrznej stronie błony jest ładunek dodatni, a na wewnętrznej ładunek ujemny. Błona jest spolaryzowana, a zmiana jej polaryzacji jest podstawą przewodzenia. Przekazanie impulsu następuje za pomocą synaps.

Odruchto automatyczna reakcja organizmu na bodziec, np. w momencie kiedy oparzymy dłoń, to szybko cofamy rękę. W trakcie takiego zdarzenia nie zastanawiamy się co robimy, organizm sam reaguje.

Łuk odruchowy to droga jaką przebywa impuls od narządu, który go odbiera do narządu, który wykonuje czynność, np. gdy poparzymy skórę na dłoni, informacja ta przekazywana jest do mięśni ręki, który powoduje jej cofnięcie.

Podsumowując: droga przekazania informacji od poparzonej skóry dłoni do mięśni ręki nazywana jest łukiem odruchowym.

Rodzaje odruchów:

  • wrodzone (bezwarunkowe), czyli człowiek nie musi się ich uczyć np. wydzielanie śliny na widok jedzenia lub kichanie
  • nabyte (warunkowe) czyli uczymy się ich w trakcie życia np. uczymy się, a potem już to wiemy, że jeżeli wchodzimy do ciemnego pomieszczenia i chcemy, aby zrobiło się w nim jasno naciskamy na włącznik światła. Takich odruchów jest bardzo dużo. To tak naprawdę nauka, która powoduje, że umiemy jeździć na rowerze, czytać, szyć, prawidłowo przechodzić przez drogę, mówić w obcym języku. Jeżeli jakieś czynności długo się nie wykonuje to ją zapominamy.
Film: Dlaczego mamy gęsią skórkę? – odruchy bezwarunkowe – Eureka.

Zadanie 1.

Przerysuj tabelkę do zeszytu.

Przyporządkuj odruch do odpowiedniej rubryki i wstaw w niej znak X .

Odruch Warunkowy – nabyty Bezwarunkowy – wrodzony
Zwężanie i rozszerzanie źrenicy oka    
Cofniecie ręki po ukłuciu się kolcem róży    
Ziewanie    
Odbijanie piłeczki pingpongowej    
Kichanie    
Reagowanie na swoje imię    

Related posts

Skip to content