II BS

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2 BS – Język angielski

Topic: Lost weekend – ćwiczeniaw słuchaniu. Something/ anything/ nothing- gramatyka.

something, anything, nothing (coś, cokolwiek, nic) używamy w odniesieniu do rzeczy

somebody, anybody, nobody (ktoś, ktokolwiek, nikt) używamy w odniesieniu do osób

somewhere, anywhere, nowhere ( gdzieś, gdziekolwiek, nigdzie) używamy w odniesieniu do miejsc

Nobody knows where he goes. Nikt nie wie, dokąd on idzie.
I neversaidanything. Nigdy nic nie powiedziałem.
Let’s go somewhere this weekend. Chodźmygdzieś w ten weekend.

Zadanie I Posłuchaj nagrania izaznacz czy zdanie jest prawdziwe (T), czy fałszywe (F).

1. Sven is businessman. T      F
(Sven jest biznesmenem.)

2. His office was on the 2nd floor. T     F
(Jego biuro było na drugim piętrze.)

3. When he first pressed the lift buton, the lift started going up. T     F
(Kiedy pierwszy raz nacisnął guzik widny, winda zaczęła jechać w górę.)

4. He shouted to try to get help. T     F
(Krzyczał próbując uzyskać pomoc.)

5. Sven’s wife thought he was with another woman. T     F
(Svena żona myślała, że jest z inną kobietą.)

6. Sven got out of the lift on Monday morning when the police arrived.   T     F
(Sven wyszedł z windy w poniedziałek rano, gdy przyjechała policja.)

7. Sven is going to take the stairs to the 12th floor every day now.   T     F
(Teraz Sven będzie chodził codziennie schodami na dwunaste pietro.)

ZadanieII Wysłuchaj nagrania i uzupełnij zdania słówkami :
something  ,  anything  ,  nothing

1. I pressed the buton again, but ______________happened.

2. The police couldn’t find him _______________

3. They phoned the emergency number and _______________ came and repaired the lift.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content