II BS

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2 BS- Język angielski

Topic: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości- Can music really make you run faster?- praca z tekstem, ćwiczenia w czytaniu.

Zadanie dla chętnych: Przeczytaj tekst i zaznacz, czy poniższe zdania są prawdziwe (T), czy fałszywe (F).

1.The psychologist says that all kinds of music can help us exercise better.      T     F
(Psycholog mówi, że każdy rodzaj muzyki może pomagać nam lepiej ćwiczyć.)
2.He says that exercise is more fun with music. T    F
(On mówi, że ćwiczenie jest przyjemniejsze z muzyką.)
3.Men and women prefer different music when they exercise.  T    F
(Mężczyźni i kobiety wolą inną muzykę jak ćwiczą.)
4.Music helped Haile Gebreselassie break a record. T     F
(Muzyka pomogła Haile Gebreselassie pobić record.)
5.Most top athletes use music when they run.  T    F
(Większość najlepszych sportowców używają muzyki gdy biegają.)
6.Music can help amateur runners to run faster.   T    F
(Muzyka może pomóc biegaczom amatorom biec szybciej.)
7.The journalist chose his music for the marathon.  T    F
(Dziennikarz wybrał swoją muzykę na marathon.)
8.All the songs helped him run faster.  T    F
(Wszyskie piosenki pomogły mu biec szybciej.)

Related posts

Leave a Comment

Skip to content