II BS

Branżowa szkoła I stopnia klasa 2 BS – Matematyka

Temat: Wartości funkcji trygonometrycznych – odczytywanie wartości z tablic matematycznych.

  1. Przerysuj poniższą tabelkę do zeszytu( dla kątów 30, 45, 60)
  2. Zgodnie z przykładem 8 spróbuj obliczyć na kalkulatorze wartość funkcji trygonometrycznej
  3. Odczytaj z tablic wartości funkcji z zadań 3 i 4.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content