Klasa 2 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2 – Geografia

Temat: Czynniki lokalizacji przemysłu.

Zapoznaj się z notatką i filmikiem.

Przemysł – dział gospodarki zajmujący się wydobywaniem i pozyskiwaniem surowców oraz przetwarzaniem ich na środki produkcji (maszyny, urządzenia dalej wykorzystywane w procesie pracy) i środki konsumpcji (przedmioty materiale zaspakajające potrzeby ludności, np. żywność, odzież, sprzęt AGD).

Produkcja przemysłowa charakteryzuje się nierównomiernym rozmieszczeniem na świecie. Wynika to z różnorodnych czynników lokalizacji przemysłu – przyrodniczych i pozaprzyrodniczych. Lokalizację zakładu przemysłowego wybiera się w taki sposób, aby koszty produkcji były jak najmniejsze, a zyski możliwie największe.

Czynniki lokalizacji przemysłu:

Czynniki przyrodnicze:

– baza surowcowa,

– dostęp do wody,

– walory krajobrazowe,

– czynniki klimatyczne,

Czynniki pozaprzyrodnicze:

– baza energetyczna,

– rynek zbytu,

– zasoby siły roboczej,

– kwalifikacje pracowników,

– polityka państwa,

– preferencje inwestorów.

Zadanie:

– Zapisz w zeszycie czynniki lokalizacji przemysłu (czynniki przyrodnicze i czynniki pozpaprzyrodnicze).

Zadanie wyślij na maila kamilsiud@interia.pl

Related posts

Skip to content