Klasa 2 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2 – Geografia

Temat: Przemysł tradycyjny i przemysł nowoczesnych technologii.

Zapoznaj się z notatką i filmikiem.

Wraz ze zwiększeniem się roli usług w gospodarce zmienia się struktura produkcji przemysłu.Mniejszą rolę odgrywają tradycyjne, energochłonne i materiałochłonne gałęzie przemysłu, jak górnictwo i hutnictwo, natomiast rozwijają się te tak zwane naukochłonne, określane jako przemysł wysokiej technologii. Są to gałęzie wymagające znacznych zasobów wiedzy, a podstawę ich rozwoju stanowią postęp w dziedzinie badań naukowych oraz duże nakłady na działalność badawczo– rozwojową.

Przemysł wysokich technologii

Obejmuje produkcję między innymi: samolotów i statków kosmicznych sprzętu i urządzeń radiowych, telekomunikacyjnych, komputerów, automatów, robotów przemysłowych, wyrobów farmaceutycznych, aparatury medycznej, maszyn biurowych i urządzeń przyrządów pomiarowych i sprzętu optycznego, włókien i tworzyw sztucznych. Proces produkcji przemyśle wysokiej technologii składa się z 2 faz– innowacji oraz masowej produkcji. Fazie innowacji ogromną rolę odgrywają badania naukowe i zaplecze naukowo– badawcze. Opracowuje się dzięki nim nowe koncepcje technologiczne i testuje próbne produkty. Dlatego są one lokowane w pobliżu ośrodków uniwersyteckich instytutów rozwojowo– badawczych. Ponadto ważnym czynnikiem jest czyste środowisko przyrodnicze, gdyż produkcja półprzewodników wymaga czystego powietrza, a do wytwarzania krystalicznego krzemu jest potrzebna czysta woda. Lokalizacja tych zakładów w środowisku krajobrazowo atrakcyjnym do zamieszkania dodatkowo ma przyciągać wysokiej klasy specjalistów i fachowców. W fazie produkcji masowej decydującą rolę odgrywają niskie koszty pracy, dlatego z reguły montownie wyrobów wysokich technologii lokuje się w państwach rozwijających się, zasobnych w tanią siłę roboczą na przykład wy Azji Południowo – Wschodniej. Państwa te charakteryzuje się największym udziałem wyrobów wysokich technologii w stosunku do ogółu wyrobów przemysłowych w eksporcie.

Zadanie:

– Zapisz w zeszycie co obejmuje produkcja wysokich technologii.

Zadanie wyślij na maila kamilsiud@interia.pl

Related posts

Skip to content