Klasa 2 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2 – Geografia

Temat: Procesy deindustrializacji i reindustrializacji.

Zapoznaj się z notatką.

W drugiej połowie XX w. w państwach wysoko rozwiniętych nastąpiły zmiany w przemyśle. Zmniejszano zatrudnienie i odchodzono od gałęzi przemysłu opartych na surowcach, a zarazem uciążliwych dla środowiska przyrodniczego (np. górnictwo i hutnictwo). Zwiększyło się zatrudnienie w usługach, a tradycyjny przemysł został przeniesiony do państw rozwijających się, charakteryzujących się bogatą bazą surowcową oraz dużymi zasobami taniej siły roboczej. Nastąpiła restrukturyzacja, czyli przebudowa struktury gałęziowej przemysłu, polegająca na rozwoju gałęzi związanych z nowoczesnymi technologiami (np. przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego), a zarazem redukcji przemysłu tradycyjnego (górniczego, hutniczego, włókienniczego).

Oprócz zmian technologicznychrestrukturyzacja przemysłu polegała także na zmianach wielkości przedsiębiorstw (zwiększenie roli małych i średnich zakładów), wzroście zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry, automatyzację procesu produkcji (zmniejszenie udziału osób obsługujących bezpośrednio taśmy montażowe).

W Polsce po 1990 r., w okresie przechodzenia z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej, kluczową rolę w przemianach przemysłu odegrały prywatyzacja (proces przekazywania majątku państwowego prywatnym firmom).

Bardzo ważną cechą współczesnego przemysłu, umożliwiającą uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku w warunkach globalizacji, jest jego innowacyjność.

Współczesne przemiany w przemyśle:

  • Likwidacja zakładów energochłonnych,
  • Wzrost znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Zmiany w organizacji produkcji,
  • Przenoszenie produkcji do państw rozwijających się,
  • Unowocześnienie procesu produkcji,
  • Likwidacja zakładów uciążliwych dla środowiska,
  • Restrukturyzacja,
  • Wzrost innowacyjności.

Zadanie:

– Zapisz w zeszycie definicję restrukturyzacji.

– Zapisz podział współczesnych przemian w przemyśle.

Zadanie wyślij na maila kamilsiud@interia.pl

Related posts

Skip to content