Klasa 2 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2 – Historia

TEMAT: Charakteryzujemy społeczeństwo III Rzeszy.

Na początku raz jeszcze wyjaśnijmy sobie pojęcie-III Rzeszy.

III Rzesza– nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami Adolfa Hitlera i NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich). W III Rzeszy partia nazistowska sprawowała totalitarną kontrolę nad niemal wszystkimi aspektami życia obywateli. Reżim nazistowski dobiegł końca po zwycięstwie wojsk alianckich nad III Rzeszą w maju 1945 roku, co zakończyło II wojnę światową w Europie.

Pierwotnie założenia państwa III Rzeszy powstały na bazie ideologii Adolfa Hitlera i programu partii NSDAP (25-punktowy program ogłoszony 24 lutego 1920), jak również tez zawartych w książce Hitlera „Mein Kampf”. Stały one w sprzeczności do Republiki Weimarskiej oraz zmierzały do zmiany sytuacji Niemiec powstałej w wyniku postanowień Traktatu wersalskiego z 1919 oraz do zniesienia Konstytucji weimarskiej.

Ważnym elementem tworzenia jedności narodowej było wychowanie młodzieży w duchu narodowego socjalizmu. Jak wspominano, naziści starali się przekonać uczniów i studentów do masowego poparcia NSDAP, głosząc populistyczne hasła odnowy, rządów młodych i rewolucji światopoglądowej. Idee trafiały na podatny grunt. A. Hitler nie ukrywał, iż z młodzieżą wiąże szczególne plany. Zdawał sobie sprawę, iż w przyszłości to właśnie młodzi ludzie stanowić będą fundament nazistowskiego reżimu, a w przypadku ewentualnego starcia zbrojnego wyruszą na front, by walczyć o Tysiącletnią Rzeszę.

Stawiano na jedność narodową. To właśnie naród, rozumiany głównie jako zbiorowość ludów germańskich, stanowił oś, wokół której naziści budowali znaczną część swojego historycznego dziedzictwa.

Naziści dążyli do zdobycia całkowitej kontroli nad społeczeństwem. Doprowadzili do likwidacji związków zawodowych. Kontrolowali czas wolny społeczeństwa, lansowali ideologię NSDAP.

Na mocy ustaw przyjętych przez Reichstag zaczęto przymusowo sterylizować osoby uznane za obciążenia dla niemieckiego społeczeństwa.

ZADANIE

Na postawie powyższych informacji oraz materiału zamieszczonego w papierowej wersji podręcznika ( str.88-89) stwórz notatkę w zeszycie, w której krótko scharakteryzujesz społeczeństwo III Rzeszy.

Related posts

Skip to content