Klasa 2 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2 – Historia

TEMAT: Poznajemy okoliczności uchwalenia Konstytucji kwietniowej.

23 kwietnia 1935 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał tzw. Konstytucję kwietniową. Nowa ustawa zasadnicza przyznawała prezydentowi nadrzędną pozycję wobec innych organów państwa, czyniąc go odpowiedzialnym za jego losy wobec Boga i historii. W uroczystości tej ze względu na stan zdrowie nie uczestniczył marszałek Piłsudski, choć jego podpis, jako ministra spraw wojskowych, znalazł się również pod ustawą zasadniczą, razem z podpisami innych członków rządu Walerego Sławka.

(przepisz notatkę do zeszytu)

Przygotowując się do lekcji online zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w e-podręczniku :

https://epodreczniki.pl/a/nowela-sierpniowa-i-konstytucja-kwietniowa/DqK9mCwfq

Related posts

Skip to content