Klasa 2a BSI Klasa 3 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a, 3 – Język polski

Temat: Artystyczna droga Jacka Kaczmarskiego- tworzymy biografię

Przygotowując się do lekcji online zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w e podręczniku(link poniżej).

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/D1EBN1Rqe

Następnie stwórz biografię Jacka Kaczmarskiego.

PRZYPOMNIENIE!

Pisząc biografię należy skupić się na danej osobie i pozyskać możliwie jak najwięcej informacji na jej temat. Możesz korzystać z różnych dostępnych źródeł. Biografia nie może być wyłącznie suchym przedstawieniem faktów.

Podanie zbioru dat i wydarzeń dotyczących bezpośrednio danej postaci jest biogramem lub życiorysem. Biografia jest w stosunku do życiorysu wzbogacona o elementy analityczne, krytyczne i podsumowujące.

Related posts

Skip to content