Klasa 2a BSI Klasa 3 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a, 3 – Zajęcia z wychowawcą

Temat:Między nami a naszymi ideałami. Co mi imponuje?

Chciałabym abyście się zastanowili czy potrafilibyście wskazać kogoś, kogo bardzo cenicie? Rodzica, nauczyciela, przyjaciela, znanego naukowca, działacza społecznego lub artystę? Taką osobę można nazwać autorytetem, czyli kimś cieszącym się wśród ludzi szczególnym uznaniem, szacunkiem, poważaniem ze względu na swoją wiedzę lub zachowanie. Autorytet często stawiany jest za wzór do naśladowania dzięki swojej wysokiej inteligencji, prawdomówności, uczciwości, odwadze. Często się zdarza, że cechy przywódcze i charyzma takiej osoby mają ogromy wpływ na innych. W dzieciństwie szukamy wzorów do naśladowania, a okres dojrzewania to czas buntu i odrzucenia autorytetów.

Idolrównież może stanowić wzór do naśladowania. To osoba publiczna, bardzo popularna, ceniona najczęściej za wygląd, sposób bycia, dokonania sportowe czy twórczość. Idolami są aktorzy, piosenkarze, sportowcy, którzy mogą stać się autorytetami, choć nie reprezentują niektórych wartości cenionych w społeczeństwie. Idol nie musi być wzorem w każdej dziedzinie życia.

Z kolei ideał to ktoś doskonały, wykraczający poza zwyczajność, wzór do naśladowania, który stanowi cel ludzkich pragnień i dążeń.

Czy warto mieć w życiu autorytety?

Należy zatem znaleźć złoty środek, np.:

  • Warto mieć autorytety, lecz należy pamiętać o zachowani rozsądku i własnego zdania.
  • Warto być krytycznym wobec swoich autorytetów.

Człowiek od zawsze próbował dążyć do ideału i potrzebował wzorców zachowania. Pojęcie autorytetu i idola wydają się podobne, ale istnieją między nimi różnice. Autorytet to ktoś godny naśladowania, przywódca duchowy, charyzmatyk, mentor, mistrz. Zazwyczaj wypowiada się w sprawach ważnych, mówi o wyborze wartości w życiu. Jest osobą szanowaną.Idol to ulubieniec tłumów, bożyszcze, gwiazdor, supergwiazda, sława.To osoba ciesząca się aprobatą, wzór do naśladowania (często sportowiec, aktorka czy piosenkarz). Idola cenimy za wygląd, sposób bycia, twórczość – nierzadko postawy te są kontrowersyjne, pozbawione społecznej akceptacji lub akceptowane tylko przez część społeczeństwa.

A dla Ciebie kto jest autorytetem a kto idolem?

Related posts

Skip to content