Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Język angielski

Topic: Eastertraditions in Great Britain- wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu.

EasterBunny- króliczek wielkanocny
Good Friday- Wielki Piątek
Maundy Thursday- WielkiCzwartek
Look for the eggs- szukaćjajek
Easter basket- koszyczek wielkanocny
Chocolateeggs- czekoladowe jajka
Easteregghunt- szukanie jajek wielkanocnych
poor- biedny, ubogi
Hot cross buns- bułeczki z krzyżykiem

Skorzystaj z linku, w którym usłyszysz informacje na temat tradycji wielkanocnych w Wielkiej Brytanii. Posłuchaj uważnie, następnie odpowiedz na poniższe pytania, zaznaczając A lub B. 

1.Easter is always in..(Wielkanoc jest zawsze w…)
A spring
B winter

2.Easteris always celebrated on..(Wielkanoc jest zawsze obchodzona w…)
A Monday
B Sunday

3.Easter Bunny brings.. (Króliczek wielkanocny przynosi…)
A birds’ eggs
B chocolate eggs

4.What do children do on Sunday morning? (Co robią dzieci w niedzielny poranek?)
A look for the eggs
B cook eggs

5.What do eggsmean? (Co oznaczają jajka?)
A tasty dish
B new life

6.The Easter Bonnet is a…? (The Easter Bonnet to…)
A special tree
B special hat

7.Some Britain schoolsorganize.. (Niektóre brytyjskie szkoły organizują..)
A Egg Painting Parade
B Easter Bonnet Parade

8.When does the Queen give money to the poor? (Kiedy Królowa daje pieniądze biednym?)
A on Maundy Thursday
B on Good Friday

9.When do people eat Hot Cross Buns? (Kiedy ludzie jedzą bułeczki z krzyżykiem?)
A on Good Friday
B on Easter Sunday

10.Easter egg- rolling is a traditional Easter game in UK.(Easter egg-rolling to tradycyjna wielkanocna gra w Wielkiej Brytanii.)
A True
B False

Related posts

Skip to content