Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Język angielski

Topic: Let’s meet again – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu; czytanie dat. Czas Present Continuous(ustalenia dotyczące przyszłości)- ćw. gramatyczne.

Dziś przypomnimy sobie jak odczytujemy daty w języku angielskim.

Zadanie 1.Jak przeczytasz te daty? Posłuchaj nagrania i sprawdź.

3rd May
12th August 2012
31st December
22/6
5/2
20th July 1998

Zadanie 2. Przeczytaj zdania. Napisz N(now) przy zdaniach wyrażających teraźniejszość, F(future) przy zdaniach wyrażających przyszłość.

Zadanie 3.Przeczytaj wiadomości na Facebooku, ponumeruj je we właściwej kolejności:

Zadanie 4. Posłuchaj nagrania i uzupełnij informacje dotyczące lotu Lily.

Related posts

Skip to content