Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Język angielski

Topic: Practical English: Restaurantproblems – zamawianie posiłków w restauracji. Odgrywanie krótkich dialogów.

Zadanie 1.Obejrzyj nagranie, zaznacz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F):

1.The New York office is smaller than the London office.
(Biuro w Nowym Yorku jest mniejsze niż w Londynie) T/F

2.Barbara is the designer of the magazine.
(Barbara jest projektantką czasopisma) T/F

3.Rob has never been to New York before.
(Rob nigdy nie był w Nowym Yorku) T/F

4.Barbara is going to have lunch with Rob and Jenny.
(Barbara będzie jadła lunch z Robem i Jenny) T/F

5.Holly wants to go to the restaurant because she is hungry
(Holly chceiść do restauracji, ponieważ jest głodna) T/F

Zadanie 2.Rozwiąż quiz, łącząc pytanie z poprawną odpowiedzią.

  1. tip
  2. waiter/waitress                                                                                 
  3. starter / main course / dessert
  4. bill / check
  5. menu

Zadanie 3. Co powiesz….? Dopasuj pytania 1-3 ze zdaniami a-c.

  1. Can I have the check please?
  2. A table for four, please.
  3. I’dlike….

Related posts

Skip to content