Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Język angielski

Topic: What did you really do at the weekend? – praca z tekstem. Przymiotniki z końcówką –ed i -ing.

Zadanie 1.Przeczytaj tekst nt. sposobów spędzania weekendów przez Brytyjczyków. Następnie zaznacz odpowiednio a, b lub c, aby dokończyć zdanie, które będzie zgodne z tym, co przeczytałeś w tekście.

PRZYMIOTNIKI Z KOŃCÓWKĄ –ed i –ing

Wyróżniamy dwa typy końcówek przymiotników: -ing (np.interesting, boring…) oraz -ed (np. interested, bored..)

Przymiotniki zakończone na –ing opisują osoby, sytuacje lub rzeczy, służą do wyrażania opinii na dany temat.

This is a very interesting person. (To jest bardzo interesująca osoba.)

This film is boring. (Ten film jest nudny.)

Przymiotniki zakończone na –edwyrażają nasze uczucia.

I was surprised with the news. (Byłem zaskoczony tą wiadomością.)

I’mbored. (Jestem znudzony.)

Zadanie 2. Zaznacz poprawny przymiotnik w pytaniach 1-10.

Related posts

Skip to content