Klasa 3 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 3 – WOS

TEMAT: Nauka za granicą.

Współczesny świat zmienia się bardzo szybko. Wynalazki, postęp technologiczny, rozwój wiedzy – wszystko to sprawia, że należy uczyć się i kształcić przez całe życie, aby nadążyć za tymi zmianami. Obecnie chcąc się kształcić, możemy wybrać zarówno szkołę w Polsce, jak i za granicą. W obu wypadkach zyskamy bogactwo nowej wiedzy i umiejętności, które będzie można wykorzystać w przyszłości, w życiu zawodowym.

Znamy już podstawy systemu oświaty w Polsce. Jednak możliwości, jakie daje choćby członkostwo w Unii Europejskiej, otwierają szanse wszystkim, którzy chcieliby kształcić się bądź uzupełniać swoją edukację za granicą. Nie jest to trudne, trzeba tylko wiedzieć, jak i gdzie można się uczyć.

Polityka edukacyjna Unii Europejskiej

Każdy z krajów Unii Europejskiej sam kształtuje swoją politykę edukacyjną, jednak Wspólnota wspiera je w tym zadaniu, określając wspólne cele i upowszechniając dobre wzorce. Systemy edukacyjnie w krajach UE różnią się pod wieloma względami, m.in. modelem zarządzania, sposobem finansowania, poziomami edukacyjnymi, wiekiem rozpoczęcia i zakończenia edukacji obowiązkowej.

Ćwiczenie: Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenia.

A. Określ, jaki odsetek Polaków wyjeżdżał za granicę z powodów związanych z kształceniem.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

B. Odpowiedz, na których pozycjach w tym zestawieniu umiejscowione są państwa sąsiadujące z Polską.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Related posts

Skip to content