Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 -Język angielski

Topic: Mowa zależna: rozkazy, nakazy i pytania; pytania pośrednie – ćwiczenia gramatyczne.

Aby przekazać rozkaz/polecenie w mowie zależnej używamy następującej konstrukcji:

tellsb+ to /not to + czasownik w formie bezokolicznika

„Be quiet” She said to them.
She told them to be quiet.

Aby przekazać prośby w mowie zależnej używamy następującej konstrukcji:

ask + sb + (not) to + czasownik w formie bezokolicznika.

„Please, don’t tell dad” David said to his brother. 
David asked his brother not to tell his dad.

Zadanie 1. Uzupełnij zdania czasownikami asked lub told:

Zadanie 2. Ułóż zdania z rozsypanki:

  1. Mum    not         late.       told        us           to           be         
  2. She        coffee.                 asked    her         to           a cup of              make
  3. me         at            told        stay       home. They      to
  4. money.               me         them     asked    to           some    I              lend

Related posts

Skip to content