2023/2024

„Maid in Room”

13 czerwca, tj. w czwartek, odbył się konkurs przedmiotowy z języka obcego w hotelarstwie pod tytułem: „Maid in room- hotelarzu sprawdź swoją wiedzę”. Konkurs skierowany był do klas 3a BS i 3 BS. Uczniowie rozwiązywali różnorodne zadania, wykorzystując tablicę multimedialną oraz ćwiczenia na platformie wordwall, zabawę ruchową- rzut piłką lepką do celu po udzieleniu poprawnej odpowiedzi i ćwiczenie praktyczne, polegające na złożeniu ręcznika hotelowego w pięknego łabędzia. Podsumowaniem zajęć było wykonanie quizu online na platformie kahoot. W wyniku konkursu wyłoniono zwycięzcę- Damiana Kornatowskiego.

Konkurs przygotowały panie Barbara Jurczyk i Dagmara Gawrońska.

Related posts

Skip to content